id='215'

Adunarea Generală CNOS

La 20 decembrie 2019, în incinta ”Capitoles Park”, or.Chișinău, a avut loc Adunarea Generală a Comitetului Național Olimpic și Sportiv. În calitatea sa de membru al CNOS, Federația Națională de Karate-Do din Republica Moldova a fost reprezentată de către Președintele Oleg ABALIN și membrul Biroului Executiv Vitalie GRIȚCO.

https://olympic.md/adunarea-generala-2018/

       

Connect