id='55'

Adunarea Generală 29.06.2014

Duminică, 29 iunie, 2014, la sediul FNK RM(WKF) a avut loc Adunarea Generală a Federației.

În timpul Adunării au fost luate următoarele decizii:

1. Examinarea și adoptarea setului de documente ce reglementeză activitatea de gestionare a FNK RM (WKF).

2. Adoptarea componenței nominale a Biroului Executiv FNK RM (WKF):

Abalin Oleg - Președintele FNK RM (WKF), președintele CS "Samurai"

Cușneriov Alexei – Vicepreședinte FNK RM (WKF) responsabil pe problemele organizatorice, președinte CS "Ronin"

Vladimir Moiseev – Vicepreședinte FNK RM (WKF) pe problemele tehnice, președintele Federației de Karate-Do PMR, președintele CS "Bogatâri"

Stratu Ana Maria - Secretar General FNK RM (WKF), reprezentant CNOS, instructor CS ”SAMURAI”

Florea Vadim – reponsabil pentru r.Cimișlia, Director al Centrului Raional de tineret or.Cimișlia, președintele CS "Taur"

Tarasinschii Ghenadie - reponsabil pentru m.Bălți, președintele Asociației WSKF, Bălți, președintele CS "Karate Master"

3. Alegerea componenței Comisiei NKF RM (WKF):

Iurcenco Artiom – specialist în domeniul ”finanțe și bănci”

Logunova Natalia – specialist în demeniul informatică și contabilitate

4. Aprobarea Regulamentului cu privire la lucrările Comitetului de Arbitri FNK RM(WKF) și aprobarea componenței nominale a Comitetului de Arbitri pentru anii 2014 -2015.:

Procopov Ivan – Președintele Comitetului de Arbitri FNK RM (WKF).Referee cat.B KATA+KUMITE

Procopov Vladimir - Referee cat.B KATA+KUMITE

Bașcanean Serghei - Referee cat.B KATA+KUMITE

Prisecari Svetlana - Referee cat.B KATA+KUMITE

Burlaciuc Ludmila - Referee cat.B KATA+KUMITE

Connect