id='159'

Adunarea Generală 14.10. 2017

Adunarea generală a Federaț  iei Naț  ionale de Karate-Do din Republica Moldova va avea loc pe data de 14 octombrie 2017, în mun. Chişinău. CNOS

 

Connect